“Чек талап кылып, байге утуп ал!” кызыктыруучу лотереясын уюштуруу жана өткөрүү шарттары
1. Кызыктыруучу лотереянын аталышы

Салык кызматынын “Чек талап кылып, байге утуп ал!” кызыктыруучу лотереясы.

2. Кызыктыруучу лотереяны баяндоо

Салык кызматынын “Чек талап кылып, байге утуп ал!” кызыктыруучу лотереясы (мындан ары – Лотерея) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы (мындан ары – Уюштуруучу) тарабынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы "Салык сервис" мамлекеттик мекемеси (мындан ары – Оператор) менен биргеликте жүргүзүлүүдө, Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында өткөрүлөт жана жалпы республикалык болуп саналат.

Лотереянын алкагында катышуучулар "Салык чек" (мындан ары – Система) мобилдик тиркемесиндеги сканер аркылуу сканерленген кассалык чектер үчүн уникалдуу ID номерлерин алышат. Лотереяны өткөрүү мезгили ичинде топтолгон ID номерлер утуштарга аларды өткөрүү тартибине ылайык катышат, анын алкагында туш келди (рандомдук) тандоо жолу менен Лотереянын жеңүүчүлөрү аныкталат.

3. Лотереянын Уюштуруучусунун аталышы жана анын жайгашкан жери

3.1. Уюштуруучу – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы. Юридикалык дареги: 720001, ИСН 00305200510030, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 219, тел.: +996 (312) 612886, факс: +996 (312) 610117, расмий сайт: www.sti.gov.kg

3.2. Оператор – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы "Салык сервис" мамлекеттик мекемеси. Юридикалык дареги: 720064, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев көч., 92/1, тел.: +996 (501) 700 033.

3.3 Уюштуруучунун өнөктөш банкы – "Айыл банк" ачык акционердик коому. Юридикалык дареги: 720040, ИСН 01803199710084, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Логвиненко көч., 14, тел.: +996 (312) 680000, факс: +996(312) 665403.

4. Лотереянын милдети жана максаттары

4.1 Лотереянын милдети – соода операцияларында же накталай акча жана банктык төлөм карточкалары аркылуу кызмат көрсөтүүдө жүзөгө ашырылуучу акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө жарандарга кассалык чектерди талап кылууга түрткү берүү.

4.2. Лотереянын максаттары:

5. Лотереяны өткөрүү мөөнөттөрү

5.1. Лотереянын оюндары 2022-жылдын 10-майынан 31-декабрына чейин 3 жолу өткөрүлөт.

5.2. Автоматташтырылган утуш системасында кассалык чектерди каттоо Лотерея расмий башталган күндөн тартып (2022-жылдын 10-майынан) саат 00:00:00дөн баштап жүргүзүлөт.

5.3. 2022-жылдын 1-апрелинен тартып сканерленген кассалык чектер Лотерея оюндарына катышат

5.4. Утуштарды өткөрүү мөөнөттөрү:

6. Лотереяга катышуунун эрежелери жана ойнотуунун жыйынтыктары жөнүндө Лотереянын катышуучуларына маалымат берүү тартиби

6.1. Өткөрүлүп жаткан Лотереянын мөөнөттөрү жана шарттары жөнүндө маалыматтык билдирүү төмөнкү жолдор менен жүргүзүлөт:

6.2. Лотереяны ойнотуунун жыйынтыктары ар кандай жалпыга маалымдоо каражаттарында, Уюштуруучунун расмий сайтында жана интернет баракчаларында чагылдырылат.

6.3. Утуштун жеңүүчүлөрү "Салык чек" мобилдик тиркемесинде билдирүүлөр аркылуу кабарланат.

7. Лотереяга катышуу эрежелери

7.1. Ушул Шарттарда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган талаптарды сактоо Лотереяга катышуунун зарыл шарты болуп саналат.

7.2. Лотереянын Операторунун жана Уюштуруучусунун кызматкерлерин кошпогондо, 18 жашка толгон керектөөчү (Кыргыз Республикасынын жараны) гана Лотереянын катышуучусу боло алат. Кыргыз Республикасынын "Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамына ылайык, керектөөчү болуп тапшырык берүүгө же сатып алууга ниеттенген же болбосо пайда көрүү менен байланышпаган, жеке (тиричилик) муктаждыктары үчүн гана товарга (ишти, кызмат көрсөтүүнү) тапшырык берүүчү, сатып алуучу же пайдалануучу жаран эсептелет.

7.3. Лотереянын катышуучусу өзүнүн жеке маалыматтарын берүүгө жана ал маалыматты Лотереянын Уюштуруучусу жана Оператору тарабынан ушул Шарттын 7.2-пунктунун талаптарына шайкештигин талдоо үчүн пайдалануусуна, ошондой эле Уюштуруучудан жана Оператордон Лотереяга байланыштуу кат (СМС, электрондук билдирүүлөрдү) алышып турууга макулдугун берет.

7.4. Эгерде ишке жөндөмдүүлүгү чектелген же ишке жөндөмсүз адам жеңүүчү деп таанылса, анын атынан утуш алуу укугу анын мыйзамдуу камкорчусуна (көзөмөлчүсүнө) тапшырылат.

7.5. ККМге берилген бардык кассалык чектер "Сатуу" операциясынын түрү менен гана катталууга тийиш, алар жөнүндө маалымат QR-кодун сканерлөөдө ыйгарым укуктуу салык органынын кассалык чектерди текшерүү жана сактоо кызматтарында чагылдырылат.

7.6. "Сатып алуу", "Сатууну кайтаруу", "Сатып алууну кайтаруу", "Алдын ала төлөө", "Кийин төлөө" операциялары түрүндөгү кассалык чектер катталууга жатпайт.

7.7. Лотереянын катышуучусу болуш үчүн төмөнкү кадамдарды аткаруу керек:

7.8. Система тарабынан кабыл алынган сканерленген кассалык чектердин суммалары уникалдуу ID номерлерге алмаштырылат.
1000 сом = 1 ID номерге эсептелет.

7.9. Утуштарга катышуучулардын утуштарды өткөрүү мөөнөттөрүнө ылайык (ушул Шарттардын 5-пункту) топтогон ID номерлери катышат.

7.10. Бир жолу утуп алган катышуучу лотереянын калган мезгилдеринде ойнотулуучу утуштарга катышуу укугунан ажырайт. Мындай чектөө катышуучулардын кыйла көбүрөөк бөлүгүнө утуп алуу мүмкүнчүлүгүн берүү максатында каралган.

7.11. Аффилирленген жактар – Лотереянын Уюштуруучусунун жана Операторунун кызматкерлерине, жүрүп жаткан кызыктыруучу Лотереянын утуштарын ойнотуунун автоматташтырылган системасын иштеп чыгуучуларга Лотереянын бардык утуштарына катышууга тыюу салынат.

7.12. Утушту алуу менен байланышкан бардык чыгымдарды Лотереянын жеңүүчүсү көтөрөт.

8. Лотереянын байге фондун түзүү тартиби жана анын түзүмү

8.1. Лотереянын байге фонду республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен түзүлөт, кирешелерди жана/же башка булактарды жана максаттуу чегерүүлөрдү караштырбайт жана утуп алган Лотереянын Катышуучуларына төлөп берүү, которуу жана тапшыруу үчүн гана пайдаланылат.

8.2. Лотереянын Уюштуруучусу же Оператору Лотереянын байге фондун түзүү үчүн байгелерди (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, ар кандай түрдөгү товарлар) бере ала турган Өнөктөштөрдү (юридикалык же жеке жактарды) Лотереяга катышууга тартууга укуктуу.

8.3.Өнөктөштөр Лотереяга байгелерди акысыз негизде беришет.

8.4. Лотереянын Уюштуруучусу менен Оператору биргелешип Лотерея үчүн байгелерди акысыз алуу тууралуу Өнөктөш менен келишимди түзүү жана алуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт.

8.5. Оператор Лотереянын байге фондуна киргизилген байгелерди акысыз негизде Лотереянын Операторунун карамагына өткөрүп берүү жөнүндө өнөктөштөр менен келишимдерди/макулдашууларды түзөт.

8.6. Лотереянын байге фонду байгелерди да, акчалай утуштарды да түзүшү мүмкүн.

8.7. Лотереянын Уюштуруучусу Оператор менен биргеликте ушул утушту ойнотуу айын жана датасын көрсөтүү менен утуштардын тизмесин бекитет.

8.8. Утуп алган акчалай сертификаттар ушул Шарттын 3-тиркемесине ылайык Уюштуруучунун өнөктөш банкы тарабынан накталай акча каражатына айландырылат.

8.9. Өнөктөш уюмдар тарабынан ушул Шарттарда көрсөтүлбөгөн башка байгелер берилген учурда, Уюштуруучу тарабынан белгиленген мөөнөттө кошумча утуштар өткөрүлүшү мүмкүн.

8.10. Оператор Өнөктөштөрдүн аракеттери жана байгени берүү боюнча милдеттенмелерди аткаруудан баш тарткандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт.

8.11.Утуштун жыйынтыгы боюнча Өнөктөш байге берүүдөн баш тарткан учурда Оператор жана Уюштуруучу бул байгени ойнотууну жокко чыгара алат.

9. Байге фондун утуштар боюнча бөлүштүрүү

9.1. Лотереянын болгон байгелик фонду Лотереянын бардык катышуучуларынын ортосунда ойнотулат.

9.2. Эгерде утуш утуштун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып үч айдын ичинде талап кылынбаса, анда утуш Уюштуруучуда калат.

9.3. Эгерде биринчи ойнотууда берилбеген байгелер калса, анда алар Лотереянын экинчи турунда ойнотулат, экинчи турда берилбеген байгелер Лотереянын үчүнчү турунда ойнотулат.

10. Утуш оюндарын өткөрүү тартиби

10.1. Утуштуу ID номерлерин аныктоо боюнча утуштар ушул Шарттардын 1-тиркемесине ылайык жүргүзүлөт.

10.2. Бардык оюндар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түз ободо көрсөтүлөт.

10.3. Кассалык чектерди каттоо мезгилдери жана утуш оюндарынын саны төмөнкү таблицада келтирилген:

Кассалык чектерди каттоо мезгили: 2022-жылдын 1-апрелинде саат 00:00:00дөн 2022-жылдын 30- декабрында саат 23:59:59га чейин Ойнотуу мөөнөтү: Ар бир оюнда утуп алган ID номерлеринин саны
2022-жылдын 1-июлу 52
2022-жылдын 1- октябры 31
2022-жылдын 31- декабры 32
Лотерея өткөрүү мезгили үчүн бардыгы 115

Мисалы:

Биринчи ойнотуу (шарттуу сандар) Ыйгарым укуктуу салык органынын чектерди текшерүү жана сактоо кызматтарынан биринчи ойнотуу мезгилинде катталган кассалык чектердин саны тандалат. Мобилдик тиркеме аркылуу катталган кассалык чектердин саны 456 789 чекти түзүп, суммасы 685 182 500 сом болду дейли. Система 685 182 500 сом/1 000 сом эсеби менен 685 182 ID номерди автоматтык түрдө ыйгарат. Калган сумма кийинки турга өтөт. Лотереянын сайтында биринчи ойнотуу мезгилиндеги 685 182 ID номерлердин ичинен туш келди тандоо жолу менен утуп алган ID номерлер тандалып алынат (берилген ID номерлердин санына жараша).

10.4 Утуп алган ID номерлер Система тарабынан автоматтык түрдө жокко чыгарылат.

10.5 Ведомстволор аралык байкоочу комиссиясы (мындан ары – ВАБК):

10.6. ВАКтын мүчөлөрү кеңеш берүүчү добуштун негизинде чечим кабыл алышат.

10.7. ВАБК өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык Лотереяга тиешеси бар башка ведомстволордун жана уюмдардын дарегине тиешелүү маалыматтарды берүүгө суроо-талаптарды жөнөтө алат.

«Чек талап кылып, байге утуп ал!» кызыктыруучу лотереясын уюштуруу жана өткөрүү боюнча ведомстволор аралык байкоочу комиссиянын курамын жана жобосун Лотереянын Уюштуруучусу түзөт жана бекитет.

11. Туш келди сандардын генераторунун иштөө шарттары

11.1 Утуштуу ID номерлерди аныктоо туш келди сандардын генератору – рандом системасы тарабынан жүргүзүлөт, утуштуу ID номерлеринин номери белгиленген датага карата берилген санына жараша тандалат.

11.2. Байге фондунун ойнотуулары комиссиянын катышуусунда өткөрүлөт жана видеокамерага жазылат

12. Утуштарды алуу тартиби

12.1 Утуштар Уюштуруучу белгилеген күнү ведомстволор аралык байкоочу комиссиянын төрагасы же мүчөлөрүнүн бири тарабынан тапшырылат.

12.2 Утушту алуу үчүн жарандын улуттук паспорту (ID-карта) көрсөтүлүшү керек.

12.3 Жеңүүчү төмөнкү учурларда байге алуу укугунан ажырайт:

12.4 Утуштар ар бир конкреттүү утуш оюну боюнча жыйынтыктар расмий жарыяланган күндөн тартып 3 айдын ичинде алынууга тийиш.

12.5 Жарнамалоо максатында, автоунаалардын жеңүүчүлөрү ушул Шарттардын 4-тиркемесине ылайык 1 (бир) жыл бою утуп алган унаанын үч тарабына жарнамалык чаптаманы чаптап жүрүүгө милдеттүү.

12.6 Утушту алган учурда жеңүүчү ушул Шарттын 5-тиркемесине ылайык Утуучунун милдеттенмесине кол коет.

13. Корутунду жобо

13.1 Лотерея Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамына жана ушул Шарттарга ылайык өткөрүлөт.

13.2 Ушул Шарттар Лотереяны өткөрүүнүн бардык мөөнөтүнүн жана байгелерди алуу мөөнөтүнүн ичинде колдонулат.

13.3 Лотереяга катышуу укугуна акы төлөнбөйт.

13.4 Утушту алганга чейин Уюштуруучу менен болгон өз ара мамиледе Жеңүүчүнүн кызыкчылыгын ыйгарым укуктардын тиешелүү тизмесин камтыган нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде иштеген анын өкүлү көрсөтүшү мүмкүн.

13.5 Эгерде катышуучу байге утуп алуу максатында Лотереяга катышуу үчүн ири суммадагы акча коротууну өз алдынча чечсе, Уюштуруучу жана Оператор эч кандай жоопкерчилик тартпайт.

13.6 Лотереяны өткөрүүгө жана анын натыйжаларына карата кайрылуулар жана дооматтар тиешелүү утуш оюну өткөрүлгөн күндөн тартып 3 (үч) календардык күндүн ичинде келтирилиши мүмкүн. Лотерея өткөрүү жана анын натыйжалары боюнча кайрылууларды жана дооматтарды кароо мөөнөтү – аларды алган учурдан тартып 30 календардык күндү түзөт.

13.7 Лотереяга катышуу менен, ар бир катышуучу ушул Шарттардын текстин кунт коюп окуп чыгат жана түшүнгөнүнө автоматтык түрдө макул болот, ошондой эле Шарттардын шарттарына жана жоболоруна эч кандай чектөөсүз же өзгөртүүсүз макулдугун берет.

13.8 Apple Inc Лотереянын демөөрчүсү болуп саналбайт.

"Чек талап кылып, байге утуп ал!”
кызыктыруучу лотереясын
уюштуруу жана өткөрүү
Шарттарына карата
1-тиркеме
"Чек талап кылып, байге утуп ал!» кызыктыруучу лотерея оюндарынын мезгилдүүлүгү жана байге фонду
Мезгили Утуштуу ID номерлердин саны Утуш фонду
1-утуш оюну (2022-жылдын 1-июлу) 52
 • Микротолкундуу меш – 5 даана.
 • Чаң соргуч – 5 даана.
 • Ысык-Көлгө жолдомо – 5 даана.
 • Телевизор – 5 даана.
 • Кир жуугуч машина – 5 даана.
 • Муздаткыч – 5 даана.
 • Samsung смартфону – 10 даана.
 • iPhone 12 смартфону – 5 даана.
 • iPhone 13 смартфону – 5 даана.
 • Автомобиль – 2 даана.
 • жана “Чек талап кылып, байге утуп ал!” кызыктыруучу лотереясын уюштуруу жана өткөрүү Шарттарынын 8.9- пунктунда каралган башка байгелер.
2-утуш оюну (2022-жылдын 1-октябры) 31
 • Микротолкундуу меш – 2 даана.
 • Чаң соргуч - 2 даана.
 • Телевизор – 2 даана.
 • Кир жуугуч машина – 2 даана.
 • Муздаткыч – 2 даана.
 • Samsung смартфону – 10 даана.
 • iPhone 13 смартфону – 10 даана.
 • Автомобиль – 1 даана.
 • жана “Чек талап кылып, байге утуп ал!” кызыктыруучу лотереясын уюштуруу жана өткөрүү Шарттарынын 8.9- пунктунда каралган башка байгелер.
3-утуш оюну (2022-жылдын 31-декабры) 32
 • Микротолкундуу меш – 2 даана.
 • Чаң соргуч - 2 даана.
 • Телевизор – 2 даана.
 • Кир жуугуч машина – 2 даана.
 • Муздаткыч – 2 даана.
 • Samsung смартфону – 10 даана.
 • iPhone 13 смартфону – 10 даана.
 • Автомобиль – 1 даана.
 • Батир – 1 даана.
 • жана “Чек талап кылып, байге утуп ал!” кызыктыруучу лотереясын уюштуруу жана өткөрүү Шарттарынын 8.9- пунктунда каралган башка сыйлыктар
БАРДЫГЫ 115